Joy เหยื่อกาม (2018)

Joy เหยื่อกาม (2018)

Joy เหยื่อกาม (2018) บรรยายไทย

เมื่อใกล้หมดภาระหนี้สิน โสเภณีสาวไนจีเรียในออสเตรียสอนงานเพื่อนร่วมอาชีพหน้าใหม่ที่ยังรู้สึกลังเลใจ และประเมินความเสี่ยงในการใช้ทางลัดสู่อิสรภาพ