THE HARD WAY (2019) เดอะ ฮาร์ด เวย์

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร THE HARD WAY (2019) เดอะ ฮาร์ด เวย์ เมื่อทราบว่าน้องชายเสียชีวิตระหว่างทำภารกิจที่โรมาเนีย นายทหารเก่าจึงร่วมมือกับแนวร่วมอีกสองคนออกตามล่าคิดบัญชีแค้นศัตรูในเงามืด