The Unknown Soldier (2017) ยอดทหารนิรนาม

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร The Unknown Soldier (2017) ยอดทหารนิรนาม ดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีที่เล่าเรื่องของกองทัพปืนกลของฟินแลนด์ในสงครามโลกครั้งที่สอง ในศึกสงครามต่อเนื่องระหว่างกองทัพฟินแลนด์และสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี 1941-1944